Christiaanhof

Verslag van de gehouden themamiddag

Themamiddag

Verslag van de gehouden themamiddag met het onderwerp, “VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS ALSMEDE IN UW BUURT”
gehouden op 6 maart 2020 door onze nieuwe wijkagent, Noëlle Gillemans.

CHRISTIAANHOF: Bingomiddag

Bovengenoemd onderwerp kan niet vaak genoeg besproken worden, zeker in deze tijd van babbeltrucs, straatroof, overvallen enz…..
Rond 12.00 uur arriveerden de eerste deelnemers in onze ontmoetingsruimte om zich hierover te laten informeren.
Om 14.00 uur arriveerde de wijkagent Noëlle Gillemans om de deelnemers van veel goede en belangrijke tips op dit gebied te voorzien alsmede had zij folders meegenomen, vol met tips t.a.v. “Senioren en Veiligheid”.

Onderwerpen zoals:
“doe nooit zomaar de deur open”,
“kijk eerst goed voordat u open doet, voorkom een babbeltruc of overval”, “geef niemand uw bankpas of pincode”, “vertrouwt u het niet?, bel dan direct 112”, “maak het zakkenrollers en straatrovers lastig”
en nog veel meer belangrijke zaken op dit gebied kwamen aan de orde. De mensen konden al hun vragen kwijt aan Noëlle en kregen daar een duidelijk antwoord op.


CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Op zo’n middag als deze hoor je wat er allemaal kan gebeuren op de momenten als je even niet alert genoeg bent tijdens bepaalde situaties. Door de duidelijke en goede uitleg alsmede tips van Noëlle zijn we weer een stuk wijzer geworden en werd deze middag voor een ieder een leerzame middag.

Na dankzegging aan de wijkagent die deze voorlichting op een bijzonder prettige en duidelijke manier onder de aandacht gebracht heeft was er nog tijd om -onder het genot van een hapje en drankje- de fijne motoriek nog even te stimuleren met een spelletje kaarten, mens erger je niet maar natuurlijk ook voor een spelletje rummikub.image
Uiteraard willen wij de wijkagent Noëlle Gillemans langs deze weg heel hartelijk danken voor haar inzet en tips en ook iedereen die deze middag voor ons mogelijk hebben gemaakt.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag


Namens het Bestuur en Vrijwillligers van
“Stichting CHRISTIAANHOF Ouderenzorg”,
Hans en Hennie

Christiaanhof | 9mrt20