Christiaanhof

Verslag veegactie in Transvaal op vrijdag 13 april 2018

Verslag veegactie in Transvaal

CHRISTIAANHOF: veegactie in Transvaal
Veel ouderen van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg maken er weer een schone wijk van.

Afgelopen vrijdag 13 april 2018 was het dan weer zover, de ouderen van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg gaven als voorbeeld aan de medebewoners van de wijk Transvaal aan hoe ook hun wijk er fris en schoon uit kan zien.

Om 11.30 uur kwamen de enthousiaste ouderen bijeen in de ontmoetingsruimte aan de De la Reyweg 110.

Omdat “TV West” deze actie zeer bijzonder vond, zijn deze langsgekomen om e.e.a. te filmen en enkele senioren te interviewen.

CHRISTIAANHOF: veegactie in Transvaal

Na een kopje koffie of thee met een lekkere tompouce erbij, vertrokken we zoals altijd in 2 groepen, gewapend met vuilzakken, knijpers en bezems om op ons gemak door de wijk Transvaal te lopen en zo het overtollige zwerfvuil dat we tijdens deze wandeling tegenkwamen op te ruimen.

TV West heeft onderweg nog wat actiemomenten gefilmd en onze oudste deelneemster, mw. Van Nieuwkerk,(een goede bekende in de wijk) geïnterviewd.

Na iedere veegactie valt het op dat het afval op straat iets minder wordt.
Maar het kan natuurlijk altijd nog beter !!!!
We gaan het weer zien bij een volgende veegactie in het najaar.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag


CHRISTIAANHOF: veegactie in Transvaal
Het weer was deze middag mooi waardoor we er weer een gezellige ronde door de wijk van hebben gemaakt. Voldaan zijn we met z’n allen weer terug gegaan naar de ontmoetingsruimte.

Daar stond de koffie en thee alweer lekker klaar. Na nog een gezellig praatje of spelletje stond er een lekkere pannenkoek klaar als beloning voor de vrijwillige arbeid. Daarna is een ieder weer richting huis gegaan, terugkijkend op een leuke en bewegingsvolle middag.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Langs deze weg willen wij alle deelnemers bedanken die op hun vrije vrijdagmiddag tijd hebben willen vrijmaken om zich in te zetten voor deze actie die zeker ten goede komt van de wijk.

De bijgevoegde foto’s op de site zeggen genoeg.
Namens het Bestuur en Vrijwilligers van
“Stichting Christiaanhof Ouderenzorg”,
Hans en Hennie Steenwijk.

Christiaanhof | 16apr18