Christiaanhof

Verslag Christiaanhof info-middag!

Gezellige Christiaanhof info-middag!

CHRISTIAANHOF: Info-middag

Verslag van de gehouden themamiddag van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg met weer “Praktische Informatie” op vrijdag 8 juni 2018.

Rond 13.00 uur arriveerden de eerste deelnemers van Christiaanhof en nog meerdere bewoners uit en om de wijk in onze ontmoetingsruimte om aan deze themamiddag deel te nemen.
Deze middag gaan we kennismaken met de nieuwe opbouwwerker van onze wijk Transvaal, Anya van Hees alsmede 2 leden van het handhavingsteam.

Het werd een informatieve middag met voor de meeste senioren zeer bruikbare informatie en tips.
Duidelijk werd het zeker, nu weten we waar we met onze vragen omtrent handhaving en opbouwwerk terecht kunnen.
Anya had wat lekkers meegenomen voor bij de koffie/thee.
Anya……….uiteraard heel veel dank hiervoor!!


De mensen konden, als zij die nog hadden, al hun vragen kwijt aan Anya en de heren van Handhaving en kregen daar een duidelijk uitgebreid antwoord op.

Hierdoor werd het weer een gezellige maar ook vooral informatieve middag voor alle aanwezigen.

CHRISTIAANHOF: Info-middag

Uiteraard willen wij beide heren en Anya van Hees langs deze weg heel hartelijk danken voor hun komst.
Deze middag is dankzij hun inzet een groot succes geworden alsmede erg leerzaam geweest!!

Mochten er nog vragen zijn die u niet heeft kunnen of willen stellen tijdens deze bijeenkomst dan kan het bestuur van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg u altijd in contact brengen met deze personen.

Om de fijne motoriek te stimuleren was er daarna nog tijd voor een spelletje kaarten, mens erger je niet maar natuurlijk ook voor een spelletje rummikub.
Omdat het deze middag zo warm was had Hans voor een lekker ijsje ter verfrissing gezorgd.

Omstreeks 17.30 uur keerden de deelnemers weer huiswaarts.

Tenslotte willen wij iedereen bedanken die deze middag voor ons mogelijk hebben gemaakt.

Namens het Bestuur van Stichting “CHRISTIAANHOF” Ouderenzorg,
Hans en Hennie.

Christiaanhof | 11jun18