Christiaanhof

Verslag van de gehouden thema middag

Verslag “BRAND in en om het huis”!!

CHRISTIAANHOF: Themamiddag
Verslag van de gehouden thema middag “Stichting CHRISTIAANHOF Ouderenzorg” op 7 december 2018. “BRAND in en om het huis”!! was het thema van deze middag.

Om 12.30 uur kwamen de eerste enthousiaste deelnemers binnen en het werd weer een goed gevulde zaal.

Eerst wat mededelingen van huishoudelijke aard over de komende activiteiten waarmee we het jaar 2018 afsluiten. Nadat een ieder een plekje had gevonden in de ontmoetingsruimte, heeft Eliene v.d. Velden van de Brandweer Haaglanden op enthousiaste en bekwame wijze een uitgebreide voorlichting gegeven met bijbehorende foto’s omtrent “Brand in en om het huis” alsmede handige tips om dit te kunnen voorkomen!!

Een zeer leerzame middag waar iedereen wat van kon opsteken.


Tijdens deze voorlichting gaf zij op de vele vragen een duidelijk antwoord.

Wij willen haar langs deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de manier waarop zij dit heeft gedaan.

Na deze belangrijke informatie was er nog tijd voor een gezellig praatje of spelletje.

Daarna arriveerden de taxibusjes alweer om enkele deelnemers weer richting huis te vervoeren.

Kortom een middag waar weer van alles te doen was.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag


CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Wij willen haar langs deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de manier waarop zij dit heeft gedaan.

Na deze belangrijke informatie was er nog tijd voor een gezellig praatje of spelletje.

Daarna arriveerden de taxibusjes alweer om enkele deelnemers weer richting huis te vervoeren.

Kortom een middag waar weer van alles te doen was.

Namens het Bestuur van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg,
Hans en Hennie.


Christiaanhof | 12dec18