Christiaanhof

Verslag van de gehouden Burenmiddag

Verslag van de gehouden Burenmiddag

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Kort Verslag van de gehouden Burenmiddag “Stichting Christiaanhof Ouderenzorg” op vrijdag 14 juni 2019.

De laatste vrijdagmiddag voor de zomerstop nog even gezellig naar de ontmoetingsruimte van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg.

Vanmiddag informatie in een bomvolle ontmoetingsruimte, door de apotheker ven de Zuiderpark Apotheek alsmede een arts en aankomend arts van de huisartsenpraktijk, 2 stagiaires en de ouderenconsulent van wijkcentrum Escampade.

Rond 12.00 uur arriveerden de eerste deelnemers en meerdere bewoners uit en om de wijk in onze ontmoetingsruimte om zich te laten informeren.
Een middag waarin een algemeen uitgebreid beeld werd gegeven omtrent “suikerziekte” en het gebruik van medicijnen in het algemeen.
Er werd tevens door beide stagiaires ingegaan op ons dagelijks gebruik van suikers alsmede de aanpassingen van onze levensstijl om dit te kunnen herstellen c.q. te voorkomen.

Een belangrijke tip: ”stop nooit zelf met uw medicatie maar doe dit altijd in overleg met uw huisarts”.


Ook de ouderenconsulent van Escampade gaf aan dat -indien wenselijk of nodig- zij een ieder de weg kan wijzen op het gebied van informatie en advies omtrent wonen, welzijn, zorg en financiën alsmede ondersteuning biedt bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Kortom een middag met voor de meeste deelnemers zeer bruikbare informatie.
Tussentijds kon men alle vragen kwijt en kregen daar een duidelijk uitgebreid antwoord op.

Hierdoor werd het weer een gezellige maar ook vooral een middag vol informatie omtrent “de Zorg” voor alle aanwezigen.
Omdat het animo voor deze informatiemiddag zo groot was, waren wij helaas genoodzaakt om veiligheidsredenen, enkele bezoekers de toegang te moeten weigeren.

Uiteraard willen wij een ieder die zich hiervoor ingezet heeft langs deze weg heel hartelijk danken voor het geven van deze voorlichting.

Om de fijne motoriek nog even te stimuleren was er daarna nog tijd voor een spelletje kaarten, mens erger je niet maar natuurlijk ook voor een spelletje rummikub. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje.

Omstreeks 17.30 uur keerde een ieder weer huiswaarts.


De betreffende instanties die deze middag voor ons mogelijk hebben gemaakt zijn wij hiervoor uiteraard weer heel dankbaar.

Zoals reeds eerder aangegeven was dit de laatste bijeenkomst voor de zomerstop van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg en starten wij onze activiteiten weer op dinsdag 3 september 2019 met de koffieochtend en op vrijdag 6 september met onze activiteiten.

Namens het Bestuur en vrijwilligers van Stichting Christiaanhof Ouderenzorg wensen wij u allemaal een hele fijne zomervakantie en zien wij u graag weer gezond en uitgerust terug in onze ontmoetingsruimte op de reeds aangegeven tijdstippen.

CHRISTIAANHOF: Burenmiddag

Namens het Bestuur en Vrijwilligers van
Stichting Christiaanhof Ouderenzorg,
Hans en Hennie.

Christiaanhof | 17jun19